กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยานยนต์

FLEET & ENGINE LUBRICANT

MARINE

API CF/SF

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

Ballube Plastma F เหมาะสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลที่ทำงานหนัก เช่น รถบรรทุก
 

ผสมสารป้องกันการสึกหรอ ปกป้องเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี ผสมสารเพิ่มคุณภาพที่ชะล้างสิ่งสกปรกและเขม่าในเครื่องยนต์ได้ อย่างดีเยี่ยม
 

ลดการสึกหรอของระบบเครื่องยนต์และยืดอายุเครื่องยนต์
 

ประหยัดนำ้มันเชื้อเพลิง

Viscosity Grade of Product

SAE 30

SAE 40

SAE 50

การใช้งาน

ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนัก เช่น รถบรรทุกหรือรถกระบะ

สามารถใช้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น รถไถ หรือรถแทรกเตอร์
ตามมาตรฐาน API CF

PLASTMA F 

PLASTMA F เป็นผลิตภัณฑ์นํ้ามันหล่อลื่น เครื่องยนต์
ดีเซล ชนิดเกรดเดี่ยว (Single-Grade) คุณภาพสูงพัฒนาขึ้น
สําหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ทํางานหนักโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

DIESEL ENGINE OIL 

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล

PLASTMA X

Ballube Plastma X เป็นผลิตภัณฑ์้น้ำมัน หล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multi -Grade) คุณภาพสูง พัฒนาขึ้นสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ทำงานหนักโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

 API CF-4/CF/CD/SG

 MB 227.0/1

ACEA E1-96

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

Ballube PlastmaX เหมาะสาหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลที่ทำงานหนัก เช่น รถบรรทุก

ผสมสารป้องกันการสึกหรอ ปกป้องเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี ผสมสารเพิ่มคุณภาพ
ที่ชะล้างสิ่งสกปรกและเขม่าในเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม

รักษาระดับความหนืดของน้ำมันให้คงที่ตลอดอายุการใช้งาน

Viscosity Grade of Product

SAE 15W-40

SAE 20W-50

การใช้งาน

ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งาน หนัก เช่นรถบรรทุก

หรือรถกระบะ

ตามมาตรฐาน API CF-4/SG

หมายเหตุ : การใช้งาน Ballube Plastma X ให้พิจารณาจากคำแนะนำในคู่มือของเครื่องยนต์ยี่ห้อนั้นๆ เป็นหลักสำหรับเครื่องยนต์เก่าที่เริ่มมี อาการกินนำ้มันเครื่องแนะนำให้ใช้เบอร์ SAE 20W-50

PLASTMA PRO-I PLUS 

Ballube Plastma Pro-I Plus เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ดีเซลแบบกึ่งสังเคราะห์เกรดพรีเมี่ยมคุณภาพสูง พัฒนาขึ้นสำหรับ เครื่องยนต์ดีเซลยุคใหมที่ทำงานหนักโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

API CI-4, CH-4/SL, SJ

Mack EO-M+

ACEA E7-08

MB 228.2/3

MTU Type 2

MAN M3275

Renault RLD-2

Volvo VDS-3

​Cummins CES 20076/77/78 

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพชั้นเยี่ยม จึงเหมาะสมกับเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่ ทั้งในสภาวะปกติจนถึงงานหนัก

ผสมสารป้องกันการสึกหรอคุณภาพสูง ปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม

ชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในเครื่องยนต์ได้อย่างหมดจด
ทำให้เครื่องยนต์สะอาด มีอายุการใช้งานนาน

ช่วยประหยัดน้ำมัน
ได้เป็นอย่างดี 
 

Viscosity Grade of Product

SAE 10W-30

SAE 15W-40

SAE 20W-50 

การใช้งาน

ใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่เป็นระบบคอมมอนเรล เช่น รถปิคอัพ รถพีพีวี

​ใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลในสภาวะงานปานกลางถึงหนัก เช่น รถบรรทุก
รถหัวลาก รถโดยสาร 

หมายเหตุ : การใช้งาน Ballube Plastma Pro I Plus ให้พิจารณาจากคำแนะนำในคู่มือของเครื่องยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ เป็นหลัก สำหรับเครื่องยนต์เก่าที่เริ่มมีอาการกินน้ำมันเครื่อง แนะนำให้ใช้เบอร์ SAE 20W-50 
 

GASLINE ENGINE OIL 

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน

PLASTMA PRO-I 

Ballube Plastma Pro-I เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลเกรดพรี่เมี่ยมคุณภาพสูง พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่ที่ทำงานหนักโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

API CI-4, CH-4/SL, SJ

Mack EO-M+

ACEA E7-08

MB 228.2/3

MTU Type 2

MAN M3275

Renault RLD-2

 Volvo VDS-3

Cummins CES
20076/77/78 

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพชั้นเยี่ยม จึงเหมาะสมกับเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่ ทั้งในสภาวะปกติจนถึงงานหนัก

ผสมสารป้องกันการสึกหรอคุณภาพสูง ปกป้องเครื่องยนต์
ได้อย่างดีเยี่ยม

ชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในเครื่องยนต์ได้อย่างหมดจด ทำให้เครื่องยนต์สะอาด มีอายุการใช้งานนาน

ช่วยประหยัดน้ำมัน
ได้เป็นอย่างดี 

Viscosity Grade of Product

SAE 15W-40

SAE 20W-50 

การใช้งาน

ใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ใช้งานในสภาวะ
ปานกลาง ถึงหนัก เช่น
รถบรรทุก รถหัวลาก
รถโดยสาร

สามารถใช้สำหรับเครื่องจักรหนัก เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการ ก่อสร้าง รถบด รถตักและขุดดิน

สามารถใช้ได้ในรถกระบะทั่วไป 

PLASTMA NGV

Ballube Plastma NGVเป็นน้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์ ออกแบบสำหรับรถโดยสารเบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ เช่น รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร
ลดปัญหาการเกิดโคลนลดการสึกหรอของชิ้นงานต่างๆ ทนความร้อนได้ดี ลดการเติมพร่องจากการวิ่งต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

API : SN

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

xxxx

Viscosity Grade of Product

10W-40

20W-50

การใช้งาน

ใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV หรือ LPG ในลักษณะการทำงานต่อเนื่อง รถที่มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นสูงหรือต้องเติมพร่องของ
น้ำมันหล่อลื่น

AUTOMOTIVE GEAR OIL

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ยานยนต์

GEAR OIL GL 4 

Ballube Gear Oil GL-4 เป็นน้ำมันหล่อลื่นในกลุ่มเกียร์ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงผสมสารต้านทานแรงกดสูง (EP) และสารต้านทานการเกิดออกซิเดชั่น เหมาะสำหรับรถยนต์
ขับเคลื่อนล้อหลัง เช่น รถกระบะ รถบรรทุก
เพื่อหล่อลื่นในระบบเกียร์เฟืองท้าย 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

API GL-4

MT-1  

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง

ผสมสารต้านทานแรงกด (EP) และป้องกันการสึกหรอในระบบเกียรเ์ฟืองท้าย

​มีคุณสมบัติต้านทานการเกิดฟองเป็นเยี่ยม 

Viscosity Grade of Product

SAE 90

SAE 140 

การใช้งาน

สามารถใช้งานในระบบหล่อลื่นเกียรเ์ฟืองท้ายรถยนต์ เช่น
รถกระบะ รถบรรทุก

ใช้งานได้ในทุกสภาวะ ทั้งงานหนักและงานเบา สามารถรับแรงกดได้สูง 

หมายเหตุ : การใช้งานผลิตภัณฑ์ Ballube Gear Oil GL 4  ให้พิจารณาจากคำแนะนำในคู่มือของเครื่องจักรยี่ห้อนั้นๆ เป็นหลัก และควรใช้เบอร์ความหนืดให้ตรงตามมาตรฐานและคำแนะนำของเครื่องจักรนั้นๆ

ผลิตภัณฑ์จารบี

GREASE

MARINE

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เรือ

SHIP MARINE CI-4/SL 

Ballube Ship Marine CI-4/SL เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมงเกรดรวมชนิดพิเศษ ที่เพิ่มประสิทธิภาพการชะล้างสิ่งสกปรกให้ดียิ่งขึ้น เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมงรุ่นใหม่ ภายใต้สภาวะงานปกติจนถึงงานหนัก

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

API CI-4, CH-4/SL, SJ

Mack EO-M+

ACEA E7-08

MB 228.2/3

MTU Type 2

MAN M3275

Renault RLD-2

Volvo VDS-3

Cummins CES 20076/77/78 

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

เพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติในการชะล้างสิ่งสกปรกใน เครื่องยนต์และประสิทธิภาพในการกระจายและควบคุมเขม่าที่เกิดจากการ
เผาไหม้ได้ดีเยี่ยม

ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ ยึดอายุการ
ใช้งาน ของเครื่องยนต์

ช่วยประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลง

อายุการใช้งานยาวนาน 

Viscosity Grade of Product

SAE 15W-40


SAE 20W-50 

การใช้งาน

ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลในงานเรือประมงรุ่นใหม่ที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิงทั้งในสภาวะงานปกติ จนถึงงานหนัก

สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป ที่ต้องการมาตรฐาน
API CI-4/SL 

หมายเหตุ : การใช้งาน Ship Marine CI-4/SL ให้พิจารณาจากคำแนะนำในคู่มือของเคื่องยนต์ยี่ห้ออันนั้นๆ เป็นหลักสำหรับเครื่องยนต์เก่าที่เริ่มมีอาการกินน้ำมันเครื่องแนะนำให้ใช้เบอร์ SAE 20W-50 

API CJ-4/CI-4+/CI-4/CF/SM

ACEA E7

ACEA E9

Cummins CES 20081

Mack EO-O Premium Plus 07
Caterpillar ECF-3

DDC PGOS93K218

Volvo VDS-4

Navistar

​Global DHD-1 
 

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพชั้นเยี่ยม จึงเหมาะสมกับเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่ ทั้งในสภาวะปกติจนถึงงานหนัก

ผสมสารป้องกันการสึกหรอคุณภาพสูง ปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม

ชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในเครื่องยนต์ได้อย่างหมดจด ทำให้เครื่องยนต์สะอาด มีอายุการใช้งานนาน

ช่วยประหยัดน้ำมันได้
เป็นอย่างดี 

Viscosity Grade of Product

SAE 15W-40 

การใช้งาน

ใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ใช้งานในสภาวะ
ปานกลางถึงหนัก เช่น
รถบรรทุก รถหัวลาก
รถโดยสาร

​สามารถใช้สำหรบัเครื่องจักรหนัก เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง รถบด
รถตักและขุดดิน 

หมายเหตุ : การใช้งาน Ballube PLASTMA PRO-J ให้พิจารณาจากคำแนะนำในคู่มือของเครื่องยนตยี่ห้อนนั้น ๆ เป็นหลัก

PLASTMA PRO J 

Ballube Pro J เป็นน้ำมันหล่อลื่นในระบบหรือในเครื่องจักรกลุ่มไฮโดรลิค ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานในกลุ่ม

Paraffinic คุณภาพสูงผสมสารเพิ่มคุณภาพด้านการป้องกัน

การสึกหรอชนิดไม่มีโลหะหนัก (Metal Free) สารต้านทานการกัด กร่อนและต้านทานการเกิดฟองเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ส่งกำลังของเครื่องจักร และช่วยยืดอายุเครื่องจักรให้ใช้งานได้ ยาวนาน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

Performance Standard

API CH-4/SJ

MB 228.3

ACEA E7-08

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

Ballube Plastma Pro-H เหมาะสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ ภายใต้สภาวะงานหนัก เช่น
รถบรรทุก รถหัวลาก


 ผสมสารป้องกันการสึกหรอ ปกป้องเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี

ผสมสารเพิ่มคุณภาพที่ชะล้างสิ่งสกปรกและเขม่าในเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม

 รักษาระดับความหนืดของน้ำมันให้คงที่ตลอดอายุการใช้งาน 

Viscosity Grade of Product

SAE 15W-40

SAE 20W-50 

การใช้งาน

ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ ภายใต้สภาวะงานหนัก เช่น
รถบรรทุกหรือรถกระบะ
ตามมาตรฐาน API CH-4/SJ 

หมายเหตุ : การใช้งาน Ballube Plastma Pro H ให้พิจารณาจากคำแนะนำในคู่มือของเครื่องยนต์ยี่ห้อนั้นๆ เป็นหลักสำหรับเครื่องยนต์เก่าที่เริ่มมีอาการกินน้ำมันเครื่องแนะนำให้ใช้เบอร์ SAE 20W-50 

 

PLASTMA PRO H 

Ballube Plastma Pro-H เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multi -Grade) คุณภาพสูง พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ทำงานหนักโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

GEAR OIL GL-5

Ballube Gear Oil GL-5 เป็นน้ำมันหล่อลื่นในกลุ่มเกียร์ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารต้านทานแรงกดสูง (EP) และสารต้านทานการเกิดออกซิเดชั่น เหมาะสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง เช่น รถกระบะ รถบรรทุก
เพื่อหล่อลื่นในระบบเกียร์เฟืองท้าย 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

API GL-5

MT-1  

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง 

ผสมสารต้านทานแรงกด (EP) และป้องกันการสึกหรอในระบบเกียรเ์ฟืองท้าย

​มีคุณสมบัติต้านทานการเกิดฟองเป็นเยี่ยม 

Viscosity Grade of Product

SAE 90

SAE 140  

การใช้งาน

สามารถใช้งานในระบบหล่อลื่นเกียรเ์ฟืองท้ายรถยนต์ เช่น รถกระบะ รถบรรทุก

​ใช้งานได้ในทุกสภาวะ ทั้งงานหนักและงานเบา สามารถรับแรงกดได้สูง 
 

หมายเหตุ : การใช้งานผลิตภัณฑ์ Ballube Gear Oil GL-5 ให้พิจารณาจากคำแนะนำในคู่มือของเครื่องจักรยี่ห้อนั้นๆ เป็นหลัก และควรใช้เบอร์ความหนืดให้ตรงตามมาตรฐานและคำแนะนำของเครื่องจักรนั้นๆ  

ATF DEXRON III 

Ballube ATF Dexron III เป็นน้ำมันหล่อลื่นในระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติคุณภาพสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดสังเคราะห์ผสมด้วยสารเพิ่มคุณภาพที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ATF 31.9

ATF 6.78

DEXRON III-H

FORD MERCON

ALLISON C-4

TOYOTA T-IV 
 

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ส่งกำลังจากเครื่องยนต์ได้ดีปกป้องชิ้นส่วนของเครื่องจักรและป้องกันการสึกหรอได้ดี

ส่งกำลังให้ระบบขับเคลื่อน
เดินเรียบลดการสะดุด

อายุการใช้งานยาวนาน

Viscosity Grade of Product

การใช้งาน

ใช้ในระบบไฮดรอลิคที่มีสภาวะงานปานกลางถึึงงานหนัก 

ใช้ในระบบไฮดรอลิคที่มีอุณหภูมิในระหว่างการใช้งานที่แตกต่างกันมาก

PLASTMA D

Ballube Plastma D เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลชนิดเกรดเดี่ยว (Single-Grade) คุณภาพสูง พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทำงานหนักโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

API CD/SF

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

Ballube Plastma D เหมาะสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลที่ทำงานหนัก เช่น รถบรรทุก
 

ผสมสารป้องกันการสึกหรอ ปกป้องเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี ผสมสารเพิ่มคุณภาพที่ชะล้างสิ่งสกปรกและเขม่าในเครื่องยนต์ได้ อย่างดีเยี่ยม
 

ลดการสึกหรอของระบบเครื่องยนต์และยืดอายุเครื่องยนต์
 

ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

Viscosity Grade of Product

SAE 30

SAE 40

SAE 50

การใช้งาน

ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนัก เช่น รถบรรทุกหรือรถกระบะ

ตามมาตรฐาน API CD
สามารถใช้กับเครื่องจักรกลทาง

การเกษตร เช่น
รถไถ หรือรถแทรคเตอร์

ตามมาตรฐาน API CD

TAXI OIL 

Ballube Taxi Oil เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซินชนิดเกรดน้ำมันแร่และเกรดกิ่งสังเคราะห์ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมด้วยสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ เพื่อการปกป้อง เครื่องยนต์ที่ดีที่สุดภายใต้สภาวะงานปกติและสภาวะ เครื่องยนต์รอบสูง 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

API SN

 ILSAC GF-5

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนและความเร็วรอบสูงได้อย่างดีเยี่ยม

ชะล้างสิ่งสกปรก
ในเครื่องยนต์ได้ดี

ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง หล่อลื่นเครื่องยนต์ได้ในทุกสภาวะ

อายุการใช้งานยาวนาน

Viscosity Grade of Product

SAE 15W-40

​SAE 20W-50  
 

การใช้งาน

ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินทั่วไป ทั้งแบบธรรมดา
และแบบเทอร์โบชารจ์
ตามมาตรฐาน API SN

สามารถใช้เครื่องยนต์เบนซินที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลง
(BI-FUEL) 

หมายเหตุ : การใช้งาน Ballube Taxi Oil ให้พิจารณาจากคำแนะนำในคู่มือของเครื่องยนต์ยี่ห้อนั้นๆ เป็นหลัก สำหรับเครื่องยนต์เก่าที่เริ่มมีอาการกินน้ำมันเครื่อง แนะนำให้ใช้เบอร์ SAE 20W-50

PLASTMA BZ

Ballube Plastma BZ เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมด้วยสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษเพื่อการปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดภายใต้สภาวะงานปกติและสภาวะเครื่องยนต์รอบสูง ปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนและความเร็วรอบสูงได้อย่างดีเยี่ยม  ชะล้างสิ่งสกปรกในเครื่องยนต์ได้ดี ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง หล่อลื่นเครื่องยนต์ได้ในทุกสภาวะ อายุการใช้งานที่ยาวนาน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

API SN

ILSAC GF-5

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ปกป้องเครื่องยนต์จำกัความร้อนและความเร็ว รอบสูงได้อย่างดีเยี่ยม

ชะล้างสิ่งสกปรก
ในเครื่องยนต์ได้ดี

ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง หล่อลื่นเครื่องยนต์ได้ในทุกสภาวะ

อายุการใช้งานยาวนาน

Viscosity Grade of Product

SAE 15W-40

​SAE 20W-50 
 

การใช้งาน

ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปทั้งแบบธรรมดาและแบบเทอร์โบชาร์จ ตามมาตรฐาน API SN สามารถใช้เครื่องยนต์เบนซินที่ดัดแปลงมาใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
( Bi-Fuel )

หมายเหตุ : การใช้งาน Ballube Plastma BZ ให้พิจารณาจากคำแนะนำในคู่มือของเครื่องยนต์ยี่ห้อนั้นๆ เป็นหลักสำหรับเครื่องยนต์เก่าที่เริ่มมีอาการกินน้ำมันเครื่องแนะนำให้ใช้เบอร์ SAE 20W-50

PLASTMA BZ PLUS

Ballube Plastma BZ Plus เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมัน หล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินเกรดสังเคราะห์คุณภาพสูง (Fully Synthetic) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเกรดสังเคราะห์ ผสมด้วยสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่โดยเฉพาะ  ปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนและความเร็วรอบสูงได้อย่างดีเยี่ยม ชะล้างและป้องกันสิ่งสกปรกในเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม  ฟิล์มน้ำมันแข็งแรงหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้ในทุกสภาวะ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

API SN/CF

ACEA C3-10

ACEA C2-10

Mercedes Benz 226.5

Mercedes Benz 229.31

Mercedes Benz 229.51

Renault RN0700

Renault RN0710

BMW Longlife 04

Volkswagen 502.00 / 505.00

Porsche A40

General Motor Dexos 2

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนและความเร็วรอบสูงได้ดี

ชะล้างและปกป้องสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยม

 

ฟิลม์น้ำมันแข็งแรงหล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกสภาวะ

อายุการใช้งานยาวนาน

Viscosity Grade of Product

 SAE 5W-30

SAE 5W-40

การใช้งาน

ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูง หรือรถยนต์นำเข้าทั้งแบบธรรมดาและแบบเทอร์โบชาร์จ และสามารถใช้กับเครื่องยนต์เบนซินทั่วไป ตาม มาตรฐาน API SN

CHASISS GREASE

Ballube Chasiss Grease เป็นผลิตภัณฑ์จาระบีสำหรับหล่อลื่นช่วงล่างของรถยนต์ ผลิตจากสบู่แคลเซียมที่ทำให้เนื้อจาระบีมีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียว ผสมสารป้องกัน การทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ช่วยให้จาระบีคงสภาพดีเหมือนเดิมแม้จะใช้งานเป็นระยะเวลานาน สารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ช่วยในการยึดเกาะได้ดี ยิ่งขึ้น และทนต่อการชะล้างของน้ำและความชื้น  Ballube Chasiss Grease ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute) ซึ่งเป็นสถาบันจาระบีแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

NLGI (National Lubricating Grease Institute) grade 2, 3

Performance Standard

Viscosity Grade of Product

SAE 90

SAE 140

การใช้งาน

ใช้หล่อลื่นช่วงล่างของรถยนต์ทั่วๆ ไป  รวมทั้งเครื่องจักรงานเกษตร เช่น
ลูกหมาก หูแหนบ แหวนรอยต่อต่างๆ และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เกิดความร้อน ต่ำ  ใช้ในงานหล่อลื่นทีมีความชื้นสูง เช่น สลักล้อ หรือลูกหมากรถ และรถแทรกเตอร์ ในอุณหภูมิใช้งานปกติไม่เกิน 70 ºC 

หมายเหตุ : สามารถใช้ผสมกับน้ำมันชนิดเหลวสำหรับทาแบบคอนกรีต หรือทาชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องมือ เครื่องจักร ในขณะ
ใช้งานหรือเพื่อการเก็บเป็นระยะเวลานาน

LITHIUM EP GREASE

Ballube Lithium EP Grease เป็นผลิตภัณฑ์จาระบีคุณภาพสูงผลิตจากสบู่ลิเธียมผสมสารเพิ่มคุณภาพชนิดรับแรงกดสูงเป็นพิเศษ (Extreme Pressure) ทำให้สามารถรับ แรงกดได้สูงเป็นพิเศษ ป้องกันการสึกหรอ ป้องกันการกัดกร่อนป้องกันการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม ปราศจากสารตะกั่วเจือปน ป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูง  ทำให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดค่าบำรุงรักษา ผลิตตามมาตรฐานสากล คือ NLGI (National Lubricating Grease Institute)  ซึึ่งเป็นสถาบันจาระบีแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

NLGI (National Lubricating Grease Institute) grade 0, 00, 1, 2, 3

Performance Standard

การใช้งาน

ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่ทำงานหนัก โดยเฉพาะที่ต้องรับแรงกดสูงๆ เช่น ตลับลูกปืนเครื่องบดเครื่องตัด เครื่องรีดโลหะ ตลับลูกปืน ล้อรถยนต์ ตลับลูกปืนปั๊มน้ำ บู๊ชเพลา สลักล้อ และบริเวณจุดอัดจาระบีของเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : สามารถใช้กับระบบจ่ายจากส่วนกลาง (Centralized Dispensing System) หรืออ่างกระปุกเกียร์ที่แนะนำให้ใช้จาระบีแทนน้ำมันหล่อลื่น ใช้งานในที่เปียกชื้นได้ดี สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิ -20 ºC ถึง 130 ºC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLASTMA PRO COMMONRAIL

Ballube Plastma Pro Commonrail
รถยนต์ที่มีเทอร์โบชาร์จ (Turbocharger) รถที่วิ่งในสภาพการจราจรที่ติดขัดหรือความเร็วสูง และเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปที่ ระบุให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นเบอร์ความหนืด 10W-30

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

API CI-4/SL

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ป้องกันการสึกหรอในช่วงสตาร์ทดีเยี่ยม
 

เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะ


โครงสร้างฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรง ทนความร้อน จึงรองรับการทำงานของเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสภาวะ


เพิ่มประสิทธิภาพโดย ลดการเกิดคราบเขม่าและการกระจายสิ่งสกปรกจากการเผาไหม้ ทำให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้น ป้องกันลูกสูบติดอันเนื่องมาจากสิ่งสกปรก


ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น​


รถยนต์ที่มีเทอร์โบชาร์จ (Turbocharger) รถที่วิ่งในสภาพการจราจรที่ติดขัดหรือความเร็วสูง และเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปที่ ระบุให้ใช้น้้ามันหล่อลื่นเบอร์ความหนืด 10W-30

Viscosity Grade of Product

SAE 10W-30 

การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เกรดซินเทติก เทคโนโลยี่ ชนิดเกรดรวม (Multi-grade) SAE 10W-30 มาตรฐาน API สูงสุด

ในปัจจุบัน (API CI-4/SL) พัฒนาขึ้นส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ สมรรถนะสูงที่มีระบบคอมมอนเรล ด้วยคุณสมบัติพิเศษของสารสังเคราะห์ที่นำมาผสมกับสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่เลือกสรรแล้ว จึงให้การหล่อลื่น และปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ สมรรถนะสูงที่มีระบบคอมมอนเรล เช่น รถปิคอัพ, SUV และ MPV เป็นต้น

 

SUPER S

Ballube Super S เป็นน้ำมันเทคโนโลยีสังเคราะห์ ( Synthetic Technology )ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

API SN/SF

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่
เริ่มสตาร์ท


ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนและชุดขับเคลื่อนวาล์ว


เพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องยนต์ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ อัตราการเร่งไม่ตก


รักษาความสะอาด และป้องกันเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยม


ปกป้องในทุกสภาวะการขับขี่ แม้ในช่วงที่อุณหภูมิสูง​
 

ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ลิขสิทธิ์

Viscosity Grade of Product

SAE 10W-40

การใช้งาน

Synthetic Technology เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูง ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
รวมถึงสามารถใช้ได้กับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพราะ 75% ของการสึกหรอเกิดขึ้นในช่วงสตาร์ท
Ballube Super S Synthetic Technology ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน

หมายเหตุ : เหมาะสำหรับรถเก่ง รถอเนกประสงค์ทุกชนิด ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด CNG/NGV หรือ LPG
 

ULTRA 4T,4-AT

Ballube Ultra 4T และ 4-AT สูตรเพิ่มสาร ฟริคชั่นโมดิฟายเออร์ เป็นน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ พัฒนาสำหรับให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

JASO MB

API SL

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

อายุการใช้งานยาวนาน

ต้านทานการสึกหรอในเครื่องยนต์ได้ดี

 

เหมาะสำหรับเครื่องยนต์หรือระบบเกียร์เฟืองท้ายทำให้ในจักรยานยนต์ 4 จังหวะแบบ
ออโตเมติกรุ่นใหม่

ผสมสารคุณภาพชนิดพิเศษ ป้องกันคลังคลัชเลื่อนและทำให้เครื่องยนต์

Viscosity Grade of Product

SAE 10W-40
 

การใช้งาน

ด้วยพลังหล่อลื่นคุณภาพสูงที่ถูกคิดค้นขึ้นมาด้วย
Synthetic Techmology ช่วยลดการสูญเสียกำลังภายในเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเสียดสีของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และเพิ่มพลังการหล่อลื่นให้กับเครื่องยนต์ 

Ballube Ultra 4T และ 4-AT มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มอัตราเร่ง
เต็มประสิทธิภาพทุกครั้งที่คุณบิดคันเร่งรถจักรยานยนต์ขอคุณ

เหมาะสำหรับรถจักรยายนต์
4 จังหวะ ทั้งเกียร์ธรรมดา และ
ออโตเมติกทุกรุ่น ทั้งประเภทเครื่องยนต์หัวฉีด และคาร์บูเรเตอร์

MAX SPEED 4T

Ballube Max Speed 4T น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ รวมถึงใช้ได้กับเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ พัฒนาสำหรับให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

API SF

Performance Standard

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

กำจัดน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วใน
ที่เหมาะสม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ลิขสิทธิ์

Viscosity Grade of Product

SAE 40

การใช้งาน

ใช้หล่อลื่นเครื่องยนต์ระบบคลัตช์และห้องเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ รวมถึงใช้ได้กับเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ด้วยพลังหล่อลื่นคุณภาพสูง ช่วยรักษาความสะอาด ป้องกันการเกิดโคลน ลดการสูญเสียกำลังภายในเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเสียดสีของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

หมายเหตุ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว