จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ระบายความร้อนได้ดี
 

ต้านทานแบคทีเรียได้ยาวนาน
 

ป้องกันสนิมได้ดี

การใช้งาน

ยืดอายุการใช้งานของใบมีดและให้คุณภาพผิวที่ดี
 

ผสมง่ายในน้ำและมีสีขาวคล้าน้ำนม
 

รักษาความสะอาดให้กับเครื่องจักร
 

สามารถใช้เป็นน้ำมันทาแบบคอนกรีตสำหรับทาแม่แบบการผลิตกระเบื้อง กระดาษซีเมนต์ และคานปูนพื้นซีเมนต์

สำเร็จรูป

COOLING OIL BI

Ballube Cooling Oil BI เป็นน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำที่ปราศจากสารฟีนอลไนไตร์ต และคลอรีน ผสมสารเพิ่มคุณภาพ Emulsifier และสารเพิ่มคุณภาพ Biocide ที่มีคุณสมบัติต้านทานแบคทีเรียได้นาวนานยิ่งขึ้น มีปริมาณฟองต่ำ ป้องกันสนิมให้กับชิ้นงาน และเครื่องจักรได้ดีมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

SOLUBLE CUTTING OIL

ผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ

NEAT CUT OIL

ผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วน

GANVIA DIMOND 350

Ballube Ganvia Diamond 350 เป็นน้ํามันตัดกลึงโลหะชนิดน้ํามันล้วน สีใสกลิ่นอ่อนไม่ก่อใหเ้กิดรอยด่าง ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดลอ้มสามารถทนอุณหภูมิไม่เกิน 500°C ผสมสารป้องกันสนิมสารป้องกันการเสื่อมสภาพ ชิ้นงานที่ได้มีผิวที่สวยงาม ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรเน้นการหล่อลื่น จัดเป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดอเนกประสงค์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

สีใสกลิ่นอ่อน
 

ป้องกันการเกิดสนิมดีเยี่ยม

ยืดอายุการใช้เครื่องจักร

การใช้งาน

สําหรับงานตัดกลึงชนิดงานเบา เหมาะสําหรับงานกลึงงานเจาะ งานกัด และงานตัด กลึง โลหะทั่วไป ใช้กับโลหะที่เป็นทั้ง Ferrous เช่นเหล็กและ Nonferrous เช่น อลูมิเนียม

FORM OIL

ผลิตภัณฑ์น้ำมันแปรรูปโลหะ

FORM OIL SERIES’ 2xx

Ballube Form Oil Series'2xx เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วนที่ผลิตมาจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง สามารถทนอุณหภูมิไม่เกิน 150°c ใช้ได้กับโลหะทุกชนิด ไม่ก่อให้เกิดรอยด่างต่อโลหะประเภททองแดงและทองเหลือง เน้นการหล่อลื่น 

จัดเป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดอเนกประสงค์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง

ไม่เกิดรอยด่างโลหะ

การหล่อดีเยี่ยม

การใช้งาน

ใช้สำหรับงานเบาๆ ที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก
เพราะฟิล์มของน้ำมันเหล่านี้มีอำนาจในการยึดเกาะผิวชิ้นงานไม่สูงนัก และไม่อาจทนต่อแรงกดอัดที่รุนแรงของเครื่องมือกลต่างๆได้ เหมาะสําหรับงานตัดกลึงโลหะทั่วไป ใช้กับโลหะที่เป็นทั้ง Ferrous เช่น เหล็ก และ Nonferrous เช่น อลูมิเนียม รวมทั้งทองแดง ทองเหลือง อัลลอยล์ของโลหะ

ผลิตภัณฑ์น้ำมันป้องกันสนิม

RUST PROOF & PREVENTION OIL

RUST PREVENTIVE

Ballube Rust Preventive เป็นน้ำมันป้องกันสนิมประเภทฟิล์มน้ำมัน(Oil Film) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงผสมสารป้องกันการเกิดสนิม (Rust Inhibitor) เพื่อใช้สำหรับงานชุบป้องกันสนิมชิ้นส่วนโลหะ สามารถหล่อลื่นในการขัดผิวและลบคม ของชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะได้เป็นอย่างดี และยังต้านทานการกัดกร่อน และการเกิดสนิมภายใต้บรรยากาศที่มีความชื้นสูง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ป้องกันการเกิดสนิมได้ดี

หล่อลื่นได้ดี

ต้านทานการกัดกร่อน

การใช้งาน

เหมาะสําหรับใช้เคลือบป้องกันสนิมชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะที่มีโอกาสสัมผัสความชื้นได้ง่าย
 

สามารถใช้งานง่ายโดยการชุบ ทา หรือจุ่ม ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก

METAL CUT

Ballube Metal Cut เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันระบายความร้อนและหล่อลื่นสำหรับงานตัดกลึงโลหะทั่วไปชนิดผสมน้ำมีสีขาว น้้ำนม
ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูงเหมาะสําหรับการระบายความร้อนและหล่อลื่นงานตัดกลึง
ในงานช่างกลโรงงานทั่วไป

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ต้านทานการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี
 

อายุการใช้งานยาวนาน

การหล่อลื่นดีเยี่ยม

 

ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี

การใช้งาน

ยืดอายุการใช้งานของใบมีด และให้คุณภาพผิวที่ดี
 

ผสมง่ายในน้ำและมีสีขาวคล้ายน้ำนม
 

รักษาความสะอาดให้กับเครื่องจักร

สามารถใช้เป็นน้ำมันทาแบบคอนกรีตสำหรับทำแม่แบบการผลิตกระเบื้อง กระดาษซีเมนต์ และคานปูนพื้นซีเมนต์

สำเร็จรูป

GANVIA N516

Ballube Ganvia N516 เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วนสีน้ำตาล มีส่วนผสมของสาร EP ชนิดสารคลอรีนและกํามะถัน ชนิด Inactive ไม่ก่อให้เกิดรอยด่างต่อโลหะประเภททองแดงและทองเหลืองไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสามารถทนอุณหภูมิ ไม่เกิน 600°C ผสมสารป้องกันสนิม สารป้องกันการเสื่อมสภาพ ชิ้นงานที่ได้มีผิวที่สวยงามช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรเน้นการหล่อลื่น จัดเป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดอเนกประสงค์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ผิวชิ้นงานเรียบ

ป้องกันการเกิดปฎิกิริยา Oxidation

ป้องกันการเกิดสนิมได้ดี

ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร

การใช้งาน

สําหรับงานตัดกลึงชนิดงานเบา หรืองานหนักปานกลาง
เหมาะสําหรับงานกลึง งานเจาะ งานกัด  และงานตัดกลึงโลหะ ทั่วไปใช้กับโลหะที่เป็นทั้ง Ferrous เช่น เหล็ก และ Nonferrous เช่น อลูมิเนียมรวมทั้งทองแดง ทองเหลือง และอัลลอยล์ของโลหะประเภทนี้

EDM 110 PLUS, 180 & EDM GREEN

Ballube Edm 110 Plus, 180 & Edm Green
เป็นน้ำมันสำหรับเครื่องกัดแบบโลหะด้วยไฟฟ้า มีคุณสมบัติช่วยชะล้างเศษโลหะออกจากชิ้นงานและระบายความร้อนได้ดี ไม่มีกลิ่นฉุน มีจุดวาบไฟสูง มีค่าอะโรเมติกต่ำ ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน อัตราการระเหยตัวต่ำช่วยให้การกัดแบบเป็นไปอย่างแม่นยำ สีใส ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นชิ้นงานได้ มีค่าความเสถียรภาพต่อความร้อน  ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน  น้ำมันนี้เหมาะสำหรับงาน Semi Finishing และงาน Finishing

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

สีใสมองเห็นชิ้นงานละเอียด

ชะล้างเศษโลหะออกจากชิ้นงาน

ระบายความร้อนได้ดี

จุดวาปไฟสูง กลิ่นไม่ฉุน

การใช้งาน

ใช้กับงานเครื่องกัดแบบโลหะด้วยไฟฟ้า  (EDM : Electric Discharge Machining) หรือ Spark Erosion และยังสามารถใช้สำหรับงานตัดกลึงที่ต้องการความสะอาดและการระบายความร้อนที่ดีใช้ได้ดีกับงานขัดผิว งานเจียระไน งานปั๊มขึ้นรูป หรืองานตัดกลึงทั่วไป เช่น งานเจาะ งานกลึง หรือต๊าปเกลียว ใช้ได้ดีกับโลหะผสมทองแดงและอลูมิเนียม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับเหล็กหล่อได้อีกด้วย

COOLING OIL SEMI-SYNTHETIC (LX)

BALLUBE Cooling Oil Semi-Synthetic (LX)
เป็นน้ำมันหล่อเย็นตัดกลึงโลหะอเนกประสงค์ชนิดพิเศษ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ช่วยระบายความร้อนและหล่อลื่น ผสมสารเพิ่มคุณภาพ  Emulsifier  เมื่อผสมกับน้ำมีสีขาวคล้ายน้ำนม และสารเพิ่มคุณภาพ Biocide ที่มีคุณสมบัติต้านทานแบคทีเรียได้ยาวนานยิ่งขึ้น มีปริมาณฟองต่ำ ป้องกันสนิมให้กับชิ้นงานและเครื่องจักรได้ดีมากยิ่งขึ้น เหมาะกับงานเจียร  งานเจาะงานตัด-กัด-กลึง โลหะที่เป็นเหล็ก และโลหะผสมทุกประเภท BALLUBE Cooling Oil Semi-Synthetic (LX) เป็นน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำที่ปราศจากสารฟีนอล  ไนไตรต์ และคลอรีน  จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ต้านทานการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี
 

อายุการใช้งานยาวนาน

การหล่อลื่นดีเยี่ยม

 

ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี

การใช้งาน

เหมาะกับงานเจียร  งานเจาะ งานตัด-กัด-กลึง โลหะที่เป็นเหล็กและโลหะผสมทุกประเภท   ยืดอายุการใช้งานของใบมีดและให้คุณภาพผิวที่ดี ผสมง่ายในน้ำและมีสีขาวคล้ายน้ำนม รักษาความสะอาดให้กับเครื่องจักร

หมายเหตุ : สามารถใช้เป็นน้ำมันทาแบบคอนกรีต สำหรับทาแม่แบบการผลิตกระเบื้อง กระดาษซีเมนต์ และคานปูนพื้นซีเมนต์สำเร็จรูป

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ต้านทานการเจริญของเชื้อราของแบคทีเรียได้ดี
 

อายุการใช้งานยาวนาน
 

ปราศจาก Chlorine และ Nitrate / Nitrite

การใช้งาน

ใช้ผสมน้ำในอัตราส่วนตามความเหมาะสมของลักษณะการใช้งาน

COOLING OIL SEMI-SYNTHETIC (HX)

BALLUBE Cooling Oil Semi-Synthetic (HX) เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีคุณสมบัติการหล่อลื่นได้ดีเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับงานตัดกลึงโลหะทั่วไป นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติต้านทานการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราได้ดี ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่บูดเสีย มีคุณสมบัติหล่อลื่นดีเยี่ยมทำให้การตัดกลึงได้ผิวชิ้นงานเรียบ ระบายความร้อนจากกระบวนการตัดกลึงได้ดี ช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อนให้กับเครื่องมือตัดและชิ้นงานได้ดีมาก ต้านทานการเกิดฟองได้ดี เป็นน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำที่ปราศจากสารฟีนอล ไนไตรต์ และคลอรีน จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

COOLING OIL-J

Ballube Cooling Oil – J เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะเกรดพิเศษผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ผสมสาร Emulsifier เมื่อผสมน้ำมีสีขาว คล้ายน้ำนม และสาร Biocide มีคุณสมบัติต้านทานแบคทีเรียและเชื้อรา ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ    เมื่อผสมน้ำแล้วมีสารป้องกันสนิม สำหรับการใช้งานการตัดกลึงโลหะทั่วไป Ballube Cooling Oil – J โดยทั่วไปผสมน้ำในอัตราส่วน 5- 10% ใช้สำหรับงานตัดกลึงทั่วไปทั้งที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็ก รวมไปถึงงานเจียรผิว ความเข้มข้นดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและป้องกันแบคทีเรียได้สูง สามารถป้องกันสนิมได้ใน อัตราส่วนต่ำสุดที่ 2.5% หรือ 40:1 และไม่มีผลต่อการเจียรผิว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานตัดกลึงโลหะโดยปราศจากสนิมที่ชิ้นงาน และควบคุมปริมาณของจำนวนแบคทีเรีย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ต้านทานเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี

อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ

ป้องกันการเกิดสนิมได้ดี

การใช้งาน

เหมาะกับงานเจียร  งานเจาะ งานตัด-กัด-กลึง โลหะที่เป็นเหล็กและโลหะผสมทุกประเภท ยืดอายุการใช้งานของใบมีด และให้คุณภาพผิวที่ดี ผสมง่ายในน้ำ มีสีขาวคล้ายน้ำนม รักษาความสะอาดให้กับเครื่องจักร สามารถใช้เป็นน้ำมันทาแบบคอนกรีต สำหรับทาแม่แบบการผลิตกระเบื้อง กระดาษ ซีเมนต์ และคานปูนพื้นซีเมนต์สำเร็จรูป

GANVIA A

Ballube Ganvia A เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะอเนกประสงค์ชนิดน้ำมันล้วนใสสีเหลืองอ่อน ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สามารถทนอุณหภูมิได้สูงมากกว่า 500 ºC ผสมสารป้องกันสนิม สารป้องกันการเสื่อมสภาพ ชิ้นงานที่ได้มีผิวที่สวยงาม ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

อุณหภูมิสูง

ป้องกันสนิมได้ดี

ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร


 

การใช้งาน

สำหรับงานตัดกลึงชนิดงานเบาหรือหนักปานกลางและมีอุณหภูมิสูงมากกว่า 500 ºC กับโลหะที่เป็นทั้ง Ferrous เช่น เหล็ก และ  Nonferrous เช่น อลูมิเนียม

GANVIA CEW 228

Ballube Ganvia 228 เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วนสำหรับงานหนักที่ต้องการความละเอียดมาก   ให้ผิวชิ้นงานเรียบ ผลิตมาจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูง  สารป้องกันการเกิดปฎิกิริยารวมตัวกับออกซิเจน  สารป้องกันการเกิดสนิม
ช่วยยืดอายุเครื่องมือ และชะล้างพาเศษโลหะขนาดเล็กออก
จากชิ้นงาน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ผิวชิ้นงานเรียบ

ป้องกันการเกิดปฎิกิริยา Oxidation

ป้องกันการเกิดสนิมได้ดี

ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร

การใช้งาน

ใช้ในงานการแปรรูปโลหะ เหมาะสำหรับงานกลึง งานเจาะ งานกัด และงานตัดกลึงโลหะทั่วไป  ใช้กับโลหะที่เป็นทั้ง  Ferrous  และ Nonferrous

RUSTKOTE AX3, AX9, AX12

Ballube Rustkote AX3, AX9,AX12
เป็นน้ำมันป้องกันสนิมผสมสารทำละลายชนิดฟิล์มแห้งระเหย
เนื้อฟิล์มบางใส ผสมสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ สารป้องกันการกัดกร่อน และป้องกันการเกิดสนิม ให้คุณสมบัติในการป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม  ส่วนผสมพิเศษของสารไล่น้ำมีคุณสมบัติพิเศษ ทำให้สามารถใช้งานได้ดีกับชิ้นงานที่เปียกน้ำ หรือมีความชื้นสูง ไล่น้ำออกจากชิ้นงาน (Dewatering) ได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้ป้องกันสนิมบนชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ใช้น้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ  สามารถใช้ได้ทั้งแบบ จุ่ม ทา หรือสเปรย์ ระเหยได้ง่ายในอุณหภูมิปกติ สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน
ไม่ก่อให้เกิดจุด รอยด่างบนชิ้นงาน เนื้อฟิล์มบางทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดโดยใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon solvent) หรือสารละลายประเภทด่าง (Aqueous Alkaline Solutions) 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ฟิลม์แห้งระเหยเนื้อฟิลม์บางใส

ป้องกันการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม

ทำความสะอาดง่าย

การใช้งาน

สามารถใช้งานโดยการจุ่ม สเปรย์พ่น หรือใช้แปรงทา  ใช้ป้องกันสนิมในระยะในร่ม 1 ปี กลางแจ้งภายใต้การคลุม 9 เดือน   เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการใช้สารหล่อเย็น หรือน้ำยาทำความสะอาด เหมาะสำหรับงานป้องกันสนิมชิ้นงาน
ที่มีการจัดเก็บชั่วคราวในระหว่างกระบวน การผลิต เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ เหล็ก และรถยนต์