Please reload

Recent Posts

เลือกน้ำมันเครื่องอย่างไรให้เหมาะกับ รถมอเตอร์ไซค์

August 15, 2017

1/3
Please reload

Featured Posts

เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เมื่อไหร่ถึงจะดี?

 

 

 

น้ำมันเครื่อง
ที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งก็เปรียบเสมือนการคืนความสดชื่นให้กับเครื่องยนต์ยังไงยังงั้น ว่าแต่แล้วเมื่อไรจึงควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดี มีหลายคนเกิดคำถามแบบนี้ วันนี้ทางเราจึงมาตอบคำถามให้กับทุกท่าน

เราควรจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตามระยะเวลาและสถานการณ์ ดังนี้


1.เปลี่ยนตามระยะทางที่กำหนด หรือตามระยะเวลานั้นเอง
กำหนดการเปลี่ยนถ่ายของน้ำมันเครื่อง
น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา กำหนดการเปลี่ยนถ่ายที่ 1,000 - 2,000 กิโลเมตร
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ กำหนดการเปลี่ยนถ่ายที่ 2,000 - 4,000 กิโลเมตร
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ มีอายุการใช้งานนับแสนกิโลเมตร แต่ด้วยอายุของไส้กรองน้ำมันเครื่อง จึงกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ที่ 4,000 - 6,000 กิโลเมตร


2. รถไม่ค่อยได้ใช้งาน ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช่นกัน
การที่รถยนต์ใช้งานน้อย ไม่ว่าจะเป็นการจอดทิ้งไว้เป็นเดือน หรือขับใช้งานในเมือง ที่มีการจราจรหนาแน่น ทำให้ระยะที่ขับขี่น้อย ถือว่าน้ำมันหล่อลื่นทำงานหนัก เพราะการจอดรถทิ้งไว้นาน ๆ จะเกิดการปนเปื้อนของน้ำในอากาศ ทำให้สารเพิ่มคุณภาพเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้น้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น อีกทั้งการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น น้ำมันเครื่องก็ยังคงทำงานตลอดเวลาทั้งขณะรถติด และรถวิ่ง ดังนั้น จึงเป็นการควรที่จะพิจารณาระยะทางที่ขับขี่ ควบคู่ไปกับระยะเวลาที่เปลี่ยนถ่ายด้วย โดยเราควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างน้อย 6 เดือนครั้ง
 

3.ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไม่
คู่มือรถแต่ละประเภทจะมีการระบุระยะทางที่ควรเปลี่ยนไส้กรอง แต่โดยทั่วไป เนื่องจากไส้กรองน้ำมันเครื่องมีราคาไม่แพง ผู้ใช้มักจะเปลี่ยนพร้อมๆกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เพื่อจะได้ทำไปพร้อมๆกันทุกครั้ง ง่ายต่อการจำ และยังทำให้น้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนใหม่ ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


4.ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
สำหรับการตรวจสอบน้ำมันเครื่องควรจะเช็คอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อความแน่นอนในการขับรถ การเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้ทำหลังจากดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็นเวลา 2 นาที เพื่อให้น้ำมันไหลลงด้านล่างของเครื่องก่อน และรถจะต้องจอดอยู่บนพื้นราบด้วย
 

อย่างไรก็ตาม ระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ยังขึ้นอยู่กับ ลักษณะการใช้งาน ระยะเวลา และความพึงพอใจของผู้ใช้อีกด้วย ยิ่งเปลี่ยนบ่อย ก็จะยิ่งยืดอายุการใช้งานของเครื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมาพร้อมกันค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่หากคุณเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพ อย่าง Ballube Ultra 4T,4-AT คุณสามารถวางใจได้เลยว่าเครื่องยนต์ของคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีแน่นอน

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square