กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับงานเฉพาะ

INDUSTRIAL SPECIALITY LUBRICANT

CONCRETE MOLD RELEASE AGENT

PROCESS & RUBBER OIL

ผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมยาง และหมึกพิมพ์

RUBBER OIL

Ballube Rubber Oil เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสําหรับการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมัน

ชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ทนต่อความร้อน และทนต่อการเกิด
ปฏิกิรยาออกซิเดชั่น

มีดัชนีความหนืดสูง


เนื้อน้ำมันใสมีสีอ่อน และมีความคงตัวของสีดี


จุดวาบไฟสูง และมีอัตราการระเหยต่ำ

Viscosity Grade of Product

RUB 845

RUB 835

RUB 815

การใช้งาน

ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นเป็นส่วนผสม
 

สามารถใช้เป็น
น้ำมันหล่อลื่นแบบหยอดทิ้ง
ที่ภาระงานไม่หนัก

ผลิตภัณฑ์น้ำยาถอดแบบคอนกรีต

MOLD RELEASE AGENT

MOLD RELEASE AGENT

Ballube Mold Release Agent เป็นผลิตภัณฑ์ทาแบบซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับด่างซึ่งเกิดจากปูน จะเกิดสารผสมเคลือบอยู่กับผิวแบบ ช่วยให้การถอดแบบได้ง่าย อีกทั้งคอนกรีตที่ได้จะมีผิวเรียบเนียนสวยไม่เป็นรอยด่าง สามารถใช้ได้กับแบบชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นไม้ เหล็ก และอื่นๆ เป็นน้ำยาทาแบบที่ไม่เหมือนน้ำยาทาแบบทั่วไป ที่มีส่วนผสมของน้ำมัน มักจะทำให้ผิวคอนกรีตที่ได้มีผิวคล้ำและเป็นรูพรุนอันเนื่องมาจากส่วนผสมของน้ำมัน ทำให้หน้าคอนกรีตมีผิวร่วน กะเทาะง่าย ไม่เรียบ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ไม่ควรทาทิ้งข้ามคืน

ในการผสมน้ำ ต้องกวนให้เข้ากันก่อนนำไปใช้งาน


เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
ก่อนการใช้งานควรสวมถุงมือยางก่อนการใช้งานและไม่ควรให้น้ำยาสัมผัสผิวหนังนานๆ เพราะจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้ ควรใช้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และปิดฝาให้มิดชิดทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

การใช้งาน

ผสมกับน้ำ  แล้วนำไปทาหรือสเปรย์บนแบบที่แห้งและสะอาดเพียงบางๆ ให้ทั่ว

ทิ้งไว้ 10 – 30 นาที

จึงทำการเทคอนกรีต
ลงบนแบบได้


ไม่ควรทา ทิ้งข้ามคืน

 ในการผสมน้ำ ต้องกวนให้เข้ากันก่อนนำไปใช้งาน

หมายเหตุ : Ballube Mold Ease เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี ก่อนการใช้งานควรสวมถุงมือยางก่อนการใช้งานและไม่ควรให้น้ำยาสัมผัสผิวหนังนานๆ เพราะจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้ ควรใช้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังจากการใช้งาน

RUB 845, RUB C

Ballube Rub845, Rub C เป็นน้ำมันผสมยางประเภท Paraffinic คุณภาพสูง สีใส ทนความร้อน ความหนืดต่ำ ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผสมยาง เพื่อให้คุณสมบัติในการประสานส่วนผสมต่างๆ ช่วยให้การผสมยางและสารเคมีต่างๆ
เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

Viscosity Grade of Product

RUB C

Viscosity Grade of Product

RUB 835
 

RUB 835, OILS 835

Ballube Rub 835, Oils835 เป็นน้ำมันผสมยางชนิดพิเศษประเภท Paraffinic คุณภาพสูง มีค่ามลพิษต่ำ สีใส ทนความร้อนสูง มีค่าความหนืดปานกลาง ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อช่วยให้การผสมยางและสารเคมีต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

Viscosity Grade of Product

RUB815

RUB 815, OILS 815

Ballube Rub 815, Oils 815เป็นน้ำมันผสมยางชนิดพิเศษประเภท Paraffinic คุณภาพสูง สีใส มีค่าความหนืดสูง ทนความร้อนสูง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยาง หรือผสมยางทั่วไปที่ต้องการเนื้อยางสูง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

Viscosity Grade of Product

RUB 845

RUB 835

RUB 815

การใช้งาน

ใช้ในกระบวนการผลิตยาง ทำให้การบดยางและการผสมเป็นเนื้อเดียวกันง่ายขึ้น  เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมยางสำหรับ อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ รองเท้า และท่อยางต่างๆ  ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม

RUB AP-4

Ballube RUB AP-4 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมยางชนิดพิเศษ ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อช่วยให้การผสมยางและสารเคมีต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี  มีความสามารถในการละลายสูง  นอกจากนั้นยังช่วยค่า Hardness และ Tensile Strength ผลิตจากน้ำมัน
พื้นฐานที่มีคุณภาพสูง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

Viscosity Grade of Product

RUB A

RUB A

Ballube RUB A เป็นน้ำมันผสมยางชนิดพิเศษประเภท Aromatic ใช้ผสมในขบวนการผลิตยางรถยนต์ทั้งยางใหม่และยางหล่อดอก หรือผสมยางที่มีสีทึบ เช่น ยางปูพื้นรถ มีคุณสมบัติช่วยประสานให้ส่วนผสมหรือวัตถุดิบผสมเข้ากันได้ดีในขบวนการผลิต

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

RUB 110

Ballube RUB 110 เป็นน้ำมันผสมยางชนิดความหนืดสูงประเภท Aromatic ใช้ผสมในกระบวนการผลิตยางเพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อยาง เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตยาง หรือผสมยางที่มีสีทึบ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

Viscosity Grade of Product

RUB 110

Viscosity Grade of Product

RT-B

RT B

Ballube RT B เป็นน้ำมันผสมยางชนิดที่มีความหนืดสูงเป็นพิเศษประเภท  Aromatic ช่วยให้ส่วนผสมต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี เหมาะสำหรับผลิตชิ้นงานที่ต้องการตัวกลางผสานที่มีความหนืดสูง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

INK OIL J, INK OIL 400

Ballube Ink Oil J, Ink Oil 400
เป็นน้ำมันผสมหมึกพิมพ์ประเภท Aromatic ช่วยละลายและ
เจือจางหมึกพิมพ์ ทำให้ส่วนผสมหรือวัตถุดิบผสมเข้ากันได้ดี
ในกระบวนการผลิต เหมาะสำหรับหมึกพิมพ์ที่มีสีทึบ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

NAPTHENIC OIL

Ballube Naphtech Oil (BNH 3, 8, 22, 56) เป็นน้ำมันที่คัดสรรเป็นอย่างดีและใช้วิธีกลั่นแบบพิเศษ จึงทำให้เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมทางด้านเสถียรภาพทางเคมี ได้มาตรฐาน OSHA นอกจากนี้ยังมีค่า PCA ต่ำกว่า 3% ตามมาตรฐานของยุโรปอีกด้วย ใช้เป็นน้ำมันแปรรูปยางสังเคราะห์  นอกจากนี้ยังเป็นสารช่วย
แปรรูปเรซิ่น พีวีซี  และไฟเบอร์ ใช้เป็นน้ำมันผสมหมึกพิมพ์  และผลิตเป็นน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

BL BASE BS2, BS3, BS4, BS6, BS8

Ballube, BL Base, BS2, BS3, BS4, BS6 and BS8 เป็นน้ำมันเกรดพิเศษ  สีใสไม่มีกลิ่น มีความบริสุทธิ์สูง ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง มีความเสถียรสูง ทนต่อการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่น และการเปลี่ยนสี ใช้ในกระบวนการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน สิ่งทอ เม็ดพลาสติก เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผสมยางขึ้นรูป elastomer และงานแปรรูปโลหะ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

WHITE OIL

Ballube White Oil เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นประเภทน้ำมันแร่ (Paraffinic oil) ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีความคงทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี  สามารถใช้เป็นน้ำมันในกระบวนการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยางพลาสติก สิ่งทอ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

MOLD RELEASE AGENT-J

เป็นผลิตภัณฑ์ทาแบบชนิดผสมน้ำคุณภาพสูง เมื่อผสมน้ำจะมีสีขาวคล้ายน้ำนม สามารถใช้ได้ดีกับแบบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ หรือโลหะ และอื่นๆ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

MOLD RELEASE AGENT J

Ballube Mold Release Agent J เป็นผลิตภัณฑ์ทาแบบชนิดผสมน้ำคุณภาพสูง เมื่อผสมน้ำจะมีสีขาวคล้ายน้ำนม สามารถใช้ได้ดีกับแบบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ โลหะ และอื่นๆ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

การใช้งาน

เมื่อทำปฏิกิริยากับด่างซึ่งเกิดจากปูนจะเกิดสารผสมเคลือบอยู่กับผิวแบบ  ช่วยให้การถอดแบบได้ง่าย  ไม่ทำให้คอนกรีตติดกับแบบ และไม่เกิดความเสียหายต่อรูปทรงของคอนกรีตอีกทั้งคอนกรีตที่ได้จะมีผิวเรียบเนียนสวยไม่เป็นรอยด่าง

MOLD RELEASE AGENT-J RM

Ballube Mold Release Agent JRM
เป็นน้ำยาทาแบบที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง มีสีขาวคล้ายน้ำนม มีคุณสมบัติเป็นฟิล์ม ใช้เคลือบผิวแบบหล่อซึึ่งไม่ทำปฏิกิริยากับแบบหล่อ และเนื้อคอนกรีต 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

Viscosity Grade of Product

RUB 845

RUB 835

RUB 815

การใช้งาน

ใช้ได้ทั้งแบบเหล็ก อลูมิเนียม  ไม้ พลาสติก โดยวิธีการพ่นหรือทา  ใช้ในการถอดแบบงานสำเร็จรูปต่างๆ  เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้น ผนังสำเร็จรูป รั้วสำเร็จ เป็นต้น ไม่ทิ้งคราบหรือสิ่งสกปรกที่แบบหล่อและชิ้นงาน  เหมือนกับการใช้น้ำมันเก่าที่มีคราบสีดำและสิ่งปนเปื้อน ช่วยลดฟองอากาศ ของชิ้นงาน  ทำให้ผิวเรียบสวย ไม่มีกลิ่นฉุน

MOLD RELEASE AGENT J 169

Ballube Mold Release Agent J 169เป็นน้ำยาทาแบบที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงผสมสารเคมี มีคุณสมบัติผสมกับน้ำได้ สามารถใช้ได้ดีกับแบบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ หรือโลหะ ไม่ทำให้คอนกรีตติดกับแบบเมื่อทำการถอดแบบ และไม่เกิดความเสียหายต่อรูปทรงของคอนกรีต ในกรณีที่เป็นแบบเหล็ก  Ballube Mold Release Agent J 169 ยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดสนิมของแบบเหล็กและทำความสะอาดแบบได้ง่ายขึ้นด้วย ในกรณีที่เป็นแบบไม้ Ballube Mold Release Agent J 169 ยังช่วยป้องกันการดูดซับน้ำของไม้จากคอนกรีต

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

Viscosity Grade of Product

RUB 845

RUB 835

RUB 815

การใช้งาน

ใช้ทำแบบไม้หรือโลหะในงานหล่อคอนกรีตเพื่อช่วยในการแกะแบบทั่วไป ผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำมันต่อน้ำ 1:5 โดยค่อยๆ เทน้ำมันลงในน้ำ และ กวนให้เข้ากันจนได้ของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนม แล้วทำหรือพ่นบางๆ บนแบบที่แห้งและสะอาดก่อนใช้ในการหล่อคอนกรีต

ไม่ควรทา Ballube Mold Release Agent J 169 ทิ้งข้ามคืน

ในการผสมน้ำ ต้องกวนให้เข้ากันก่อนนำไปใช้งาน

หมายเหตุ : Ballube Mold Release Agent J169 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี ก่อนการใช้งานควรสวมถุงมือยาง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ป้องกันการเกาะติดของแบบหล่อและชิ้นงาน

ป้องกันการเกิดสนิมของแบบหล่อ

ละลายน้ำได้ดี ทั้งน้ำประปา
และน้ำบาดาล

ผสมทิ้งไว้ได้นาน
โดยไม่เกิดการแยกชั้นของน้ำยา

ไม่ทิ้งคราบหรือสิ่งสกปรกทั้งที่
แบบหล่อและชิ้นงาน เหมือนกับการใช้น้ำมันเก่าที่มีคราบสีดำและสิ่งปนเปื้อน

ช่วยลดฟองอากาศของชิ้นงาน ทำให้ผิวเรียบสวยและสะอาด ปราศจากฝุ่น

ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและผสมน้ำได้ในปริมาณมาก ช่วยทำให้ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย

สามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นระบบหัวฉีด

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและไม่มีกลิ่นฉุน

Viscosity Grade of Product

RUB 845

RUB 835

RUB 815

การใช้งาน

เทน้ำยาลงในน้ำตามอัตราส่วนผสม แล้วกวนให้เข้ากันจนละลายเป็นสีขาวทั้งหมด ใช้พ่นหรือทาที่แบบหล่อให้ทั่วและต้องทิ้งจนคราบขาวหายไป หลังจากนั้นจะเกิดให้เกิดเป็นฟิล์มน้ำมันจึงเทคอนกรีตที่ผสมเสร็จลงที่แบบหล่อ

ในการผสมน้ำ ต้องกวนให้เข้ากันก่อนนำไปใช้งาน

ถ้าเทคอนกรีตขณะที่น้ำยายังไม่เกิดเป็นฟิล์มจะทำให้คอนกรีตติด
แบบหล่อเนื่องจากน้ำยาทาแบบมีอัตราส่วนผสมกับน้ำได้ปริมาณมาก ดังนั้นน้ำยาที่ยังไม่เป็นฟิล์มสามารถดูดซึมกับเนื้อคอนกรีต มีผลให้การแกะชิ้นงานออกจากแบบหล่อได้ยาก และจะมีคราบปูนติดที่แบบหล่อ

หมายเหตุ : Ballube Mold Release Agent J 801 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี ก่อนการใช้งานควรสวมถุงมือยาง และไม่ควรให้น้ำยา     สัมผัสผิวหนังนานๆ เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคือง ควรใช้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และปิดฝาให้มิดชิดทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

เป็นน้ำยาถอดแบบที่จะทำให้คอนกรีตไม่ติดแบบเมื่อทำการถอดแบบแล้วไม่เกิดความเสียหายต่อรูปทรงของคอนกรีต โดยจะทำให้เกิดฟิล์มบางๆ เคลือบแบบกั้นระหว่างแบบกับเนื้อคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตลงแบบจะช่วยให้คอนกรีตไหลได้คล่อง เมื่อถอดแบบออกผิวคอนกรีตที่เกาะออกมาจะสวยงามไม่เป็นรังผึ้ง และเป็นการรักษาแบบให้คงทนขึ้น ในกรณีที่แบบเหล็ก น้ำยาสามารถช่วยป้องกัน การเกิดสนิมของแบบเหล็กและทำความสะอาดแบบได้ง่ายขึ้นด้วย ในกรณีที่เป็นแบบไม้ น้ำยาถอดแบบช่วยป้องกันการดูดซับน้ำของไม้จากคอนกรีต ทำให้คอนกรีตรับแรงได้ดีขึ้น

Viscosity Grade of Product

RUB 845

RUB 835

RUB 815

การใช้งาน

ทาหรือพ่นบาง ๆ บนแบบที่แห้งและสะอาด ก่อนการหล่อคอนกรีต

 ไม่ควรทาน้ำยาถอดแบบ Ballube Mold Release Agent J 285 ทิ้งไว้ข้ามคืน

ในการผสมน้ำ ต้องกวนให้เข้ากันก่อนนำไปใช้งาน

หมายเหตุ : การใช้น้ำยาถอดแบบ Ballube Mold Reease Agent J 285 ซึ่งมีส่วนผสมของสารเคมีจึงไม่ควรให้ถูกผิวหนังนานๆ เพราะอาจทำให้เกิดระคายเคืองได้ควรใช้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และปิดฝาให้มิดชิดทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

MOLD RELEASE AGENT J 285

Ballube Mold Release Agent J 285 เป็นน้ำยาถอดแบบชนิดน้ำมัน (ไม่ผสมน้ำ) เป็นน้ำยาถอดแบบสำหรับหล่อคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตเกาะติดแบบ ทำให้ถอดแบบได้ง่าย ช่วยให้คอนกรีตมีผิวหน้าเรียบสวย และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบบที่ทำด้วยไม้สูงขึ้น ไม่ทำให้ผิวคอนกรีตเป็นรอยด่างเปรอะเปื้อน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

MOLD RELEASE AGENT J 801

Ballube Mold Release Agent J 801 เป็นน้ำยาทาแบบชนิดผสมน้ำ มีอัตราส่วนที่ผสมน้ำได้มากกว่า ทำให้ลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อผสมแล้วจะมีสีขาวคล้ายน้ำนม มีคุณสมบัติเป็นฟิล์มน้ำมันใช้เคลือบผิวแบบหล่อ ไม่ทำปฏิกิริยากับแบบหล่อและเนื้อคอนกรีต ใช้ได้ทั้งแบบเหล็ก อลูมิเนียม ไม้ และพลาสติก โดยวิธีการพ่นหรือทา ใช้ในการถอดแบบงานคอนกรีตสำเร็จรูปต่างๆ เช่น ผนังสำเร็จ รั้วสำเร็จ เสาเข็ม แผ่นพื้น เป็นต้น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์